سنسور

کتاب سنسورها

سنسور المان حس کننده ای است که کمیت های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما و... را به کمیت های ...
ادامه مطلب

کتاب لودسل

لودسل یکی از سنسورهای صنعتی بوده و وظیفه آن اندازه گیری سطح فشار وارد شده بر سطح، لبه، مقاطع دایره ...
ادامه مطلب