پاورلند: جامعه مهندسین برق فارسی زبان

اینجا مهندسین برق به یکدیگر کمک می‌کنند …

PowerEn در طی این ۷ سال مکانی برای گردهم آمدن مهندسین برق کشور بوده است و به کرات دیده شده که افراد به یکدیگر در زمینه‌های مختلفی کمک کرده‌اند، به همین دلیل پاورلند را ایجاد نمودیم تا افراد با آسودگی و امکانات بیشتر این داستان زیبا را ادامه دهند.

Avatar
0 امتیاز 0 پاسخ
25 بازدیدPLC
1 2 3 5 6

۴۷% تخفیف (فقط ۹۹۰ عدد کد – ویژه زمستان)، کد تخفیف: we

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه!