ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم در Ansys Maxwell

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا شماره موبایل (با اعداد انگلیسی) و ایمیل خود را وارد نمایید