مدار منطقی

کتاب مدار منطقی – پیام نور

کتاب مدار منطقی پیام نور

به علت کاربرد گسترده مدارهای منطقی در دانشگاه و صنعت تاکنون کتاب های زیادی برای آن چاپ شده است و دانشجویان امروزه در بازار با تنوع خوبی از کتاب ها در این زمینه مواجه هستند.

[ادامه مطلب]

کتاب مدار منطقی موریس مانو + حل المسائل

کتاب مدار منطقی موریس مانو + حل المسائل

بدون شک در درس مدارهای منطقی یکی از کتاب های مرجع و بسیار مطرح کتاب مدار منطقی موریس مانو می باشد که توسط دکتر قدرت الله سپیدنام به فارسی ترجمه شده است.

[ادامه مطلب]