دانلود کتاب سیستم های کنترل خطی پیام نور

کتاب سیستم های کنترل خطی – خاکی صدیق

کتاب سیستم های کنترل خطی - خاکی صدیق

کتاب سیستم های کنترل خطی یکی از محصولات انتشارات پیام نور می باشد که به خط دکتر خاکی صدیق به رشته تحریر درآمده است، کتاب های منتشر شده توسط انتشارات پیام نور همواره به دلیل جو خاص دانشگاه آن خودآموز بوده اند و دانشجو به راحتی می تواند با خواندن آن مباحث را فراگیرد.

[ادامه مطلب]