جزوه توکلی بینا

جزوه سيستم های قدرت انعطاف پذير (FACTS) – توکلی بینا

جزوه سيستم های قدرت انعطاف پذير(FACTS) - توکلی بینا

سیستم های قدرت انعطاف پذیر یا همان ادوات facts یکی از مباحث به روز در گرایش الکترونیک قدرت می باشد که به دلیل داشتن اشتراکات سیستمی دانشجویان گرایش سیستم های قدرت نیز از آن استفاده می کنند.

[ادامه مطلب]

جزوه کیفیت توان الکتریکی – توکلی بینا

جزوه کیفیت توان الکتریکی – توکلی بینا

از نخستین روزی که بشر توانست برق را انتقال دهد تا به مصرف برسد سال های زیادی گذشته است و امروزه هدف تنها انتقال این انرژی کارآمد نیست بلکه در کنار آن بهبود کیفیت برق تولیدی نیز مورد اهمیت قرار گرفته است.

[ادامه مطلب]