جزوه توزیع شرکت برق

جزوه جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع

جزوه جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع

جزوه جامع توسعه و احداث شبکه های توزیع هندبوکی می باشد که در سازمان برق استان گیلان جهت عملیات های کاربردی نگارش شده است. هدف نهایی از نگارش این هندبوک کمک کردن به تکنسین ها و مهندسین مشغول به کار در کشور می باشد.

[ادامه مطلب]