جبران کننده استاتیک

کتاب کنترل توان راکتیو (fa) – میلر

کتاب کنترل توان راکتیو (fa) – میلر

توان راکتیو به معنای واقعی چیست؟ سوالی که تقریبا بیش از 40 سال است که مطرح شده و اگر تصور می کنید برای این سوال پاسخی روشن یافته ایم سخت در اشتباهید!، برای بررسی این موضوع می توانید آخرین مقالات چاپ شده در مورد توان راکتیو را در وبگاه های مطرح دنیا نظیر IEEE چک نمایید.

[ادامه مطلب]