توان الکتریکی Beaty

کتاب محاسبات توان الکتریکی (en) – بیتی

کتاب محاسبات توان الکتریکی (en) – بیتی

زمانی که سخن از محاسبات توان الکتریکی می شود می توانیم دایره وسیعی از ماشین ها و ادوات قدرت را درنظر بگیریم، کتاب محاسبات توان الکتریکی بیتی که در واقع یک هندبوک می باشد سعی کرده به صورت جامع به بررسی این عنوان بپردازد که در نهایت منجر به خلق کتاب Handbook of Electric Power Calculations در 529 صفحه گشته است.

[ادامه مطلب]