تقویت کننده ایزوله

جزوه اندازه گیری الکترونیکی – باغبانی

جزوه اندازه گیری الکترونیکی - باغبانی

در این واحد درسی شما با اصول استاندارد اندازه گیری آشنا خواهید شد البته یک درس مشابه نیز به اسم اصول اندازه گیری مدارهای الکتریکی نیز داریم که در مسائل پایه این دو واحد درسی یکی می باشند ولی تم کلی در اندازه گیری الکترونیکی بیشتر به سمت الکترونیک و کنترل میل دارد.

[ادامه مطلب]