تعمیر خطوط هوایی

کتابچه تعمیرات خطوط هوایی انتقال برق

کتابچه تعمیرات خطوط هوایی انتقال برق

یکی از چالش های بزرگ سازمان های تعمیر و نگه داری خطوط انتقال برق فشار ضعیف و قوی حفظ جان تکنسین هایشان می باشد که در دهه های گذشته شاهد آمار بالای مرگ و میر در این زمینه کاری بوده ایم، به همین دلیل متخصصین شروع به ارائه مقالاتی نمودن تا با طرح راه کارهای اصولی این عدد از مرگ و میر و صدمات جدی وارد آمده به کارکنان را کاهش دهند.

[ادامه مطلب]