اصلاح ضریب توان

کتاب راهنمای فنی مدیریت انرژی

کتاب راهنمای فنی مدیریت انرژی

در کتاب راهنمای فنی مدیریت انرژی در واقع شما با استفاده اقتصادی از الکتریسیته در ساختمان ها آشنا خواهید شد، در این کتاب شما با اصطلاحات شبکه توزیع در قسمت خانگی که ممکن است برای اصلاح ضریب توان نیز کمک کننده باشد، آشنا خواهید شد.

[ادامه مطلب]

کتاب اصلاح ضریب توان

کتاب اصلاح ضریب توان

اصلاح ضریب توان، اصطلاحی بسیار آشنا برای هر مهندس برق اما چرا؟

بیشتر افراد وقتی صحبت از مصرف برق می شود تنها توان اکتیو(به عنوان کننده کار) مدنظرشان خواهد آمد در حالی که یک مهندس برق می داند توان دیگری در نقش کمک کننده و هم در نقش مزاحم وجود دارد و نام آن “توان راکتیو” می باشد و علارغم میل مصرف کننده، ادارات برق به دلیل اشغال خطوط خود مصرف کننده را مجبور به اصلاح مقدار آن می کنند.

[ادامه مطلب]