اثرات اغتشاشات هارمونیکی

کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی

کتاب کیفیت توان سیستم های الکتریکی

چیزی که مشخص است کیفیت توان الکتریکی تولیدی امروز به مراتب نسبت به چند دهه قبل بهتر و مناسب تر شده است اما همچنان تقاضا برای بهبود وضعیت فعلی نیز وجود دارد، به همین دلیل در 10 سال گذشته ترند(مبحث داغ) دنیای برق ” Electric Power Quality” بود.

[ادامه مطلب]