آموزش ساخت نیروگاه بخار

آموزش ساخت نیروگاه بخار در خانه

https://dl.poweren.ir/downloads/PowerEn/Video/2017/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%28www.PowerEn.ir%29.mp4 در ویدیویی که مشاهده می کنید به شما با توضیحات فارسی آموزش ساخت یک نیروگاه بخار ساده را در …

ادامه مطلب

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید