آز مبانی الکترونیک

گزارش کارگاه مبانی الکترونیک

گزارش کارگاه مبانی الکترونیک

در کارگاه الکترونیک شما با پایه ترین مسائل در زمینه کار با مدارهای الکتریکی آشنا خواهید شد که بدون یادگیری آنها عملا کار کردن در آزمایشگاه های دیگر رشته برق امکان پذیر نیست.

[ادامه مطلب]