سارا | سوالات

سارا همتی
باعث افتخارمه که توی مجموعه و البته تیم حرفه‌ای PowerEn هستم، اینجا من هر روز درحال یادگیرام و درحال حاضر تنها هدف و مسیر زندگیم خدمت به مجموعه ای هست که پرچم‌دار برق قدرت توی کشورمونه، یکی از آرزوهام بودن در کنار آدم های بزرگ بوده که امروز بهش رسیدم، توی این مسیر سعی می کنم بهترین خودم باشم و زمانی خوشحال میشم که ببینم مفید واقع شدم.

ویرایش پروفایل شما