پرداخت ارزی

در صورتی که در خارج از کشور می‌باشید و امکان استفاده از خدمات بانکی ایران را ندارید می‌توانید از طریق آدرس زیر وجوه مدنظر خود را پرداخت نمایید.

آدرس کیف پول پی پال:

PowerEn.info@gmail.com

لطفاً پس از انجام تراکنش رسید انتقال را برای ما از طریق آدرس ایمیل فوق ارسال نمایید.