درخواست مشاوره تخصصی

موارد قابل ارائه توسط متخصصین PowerEn: دانشگاهی، انتخاب رشته و گرایش، تحصیلی، مهاجرت، استخدام، پایان نامه، پروژه‌های تخصصی و …

*توجه داشته باشید که مشاوره تخصصی رایگان نمی باشد.

هزینه: هر 20 دقیقه مشاوره تخصصی 390 هزارتومان می‌باشد.

50%

در صورت نیاز اگر اسنادی دارید آپلود نمایید