امیدواریم از خواندن این پست لذت ببرید

اگر به دنبال یادگیری حرفه‌ای هستید توصیه می‌کنیم نگاهی به لینک زیر داشته باشید

آموزش‌های تخصصی

محاسبه ظرفیت خازن بر اساس قبض برق

محاسبه ظرفیت خازن بر اساس قبض برق

این مورد یکی از پرتکرار ترین درخواست ها از سوی شما عزیزان بود به همین دلیل یک نرم افزار قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی خازن مورد نیاز خود را محاسبه نمایید.

متاسفانه تعداد کمی از اساتید یا ساده تر عرض کنم افرادی با تجربه از ارائه راهنمایی به مهندسین جوان اجتناب می ورزند و دلیل این کار را زیاد شدن دست در این حوزه قلمداد می کنند! گویا برخی از افراد فراموش کرده اند که زکات علم آموختن آن است.

بنده به شخصه اساتید بزرگواری را دیده ام که هرآنچه می دانسته اند به دانشجویان خود بدون هیچ چشم داشتی آموزش داده اند و مسلما با انجام این کار در مسیر رشد شخصی و کاری قدم گذاشته اند، چرا که، شما زمانی فرا خواهید گرفت که حاضر باشید از علم خود به سایرین ببخشید.

بنده دوره نصب خازن های جبراساز را به صورت عملی چند سال پیش گذرانده ام و در آن مقطع استاد محترم ما به هیچ وجه حاضر نمی شد نحوه محاسبه خازن مورد نیاز را براساس قبض برق، به ما آموزش دهد! کاری که دون شان یک استاد است

در انتهای این پست یک برنامه با استفاده از نرم افزار اکسل نوشته شده است که با استفاده از آن به راحتی می توانید؛

محاسبات بانک خازنی در سطح فشار ضعیف، شرایط هارمونیک در حضور خازن و پارامترهای خازن های فشار متوسط را محاسبه نمایید.

چگونگی محاسبه خازن جبرانساز براساس قبض برق

نحوه کار با این برنامه بسیار ساده و مشخص است، شما کافیست مقادیر موجود در قبض برق را وارد نمایید و در نهایت تمام آنچه که برای یک بانک خازنی نیاز دارید را دریافت خواهید کرد.

ویدیو آموزش کار با محاسبه گر خازن

پس از دانلود برنامه متوجه خواهید شد که روند کار بسیار ساده می باشد با این حال در آینده یک ویدیو آموزشی برای شما عزیزان تهیه خواهیم نمود.

محاسبه خازن برای قبض برق با استفاده از معادلات

این روش نسبتا راحت است و با دقت خوبی می توان خازن را از صورت حساب ماهانه برق محاسبه کرد البته در صورت وقوع نوسانات فصلی مسلما باید از صورت حساب زمان پرباری کارخانه استفاده نمایید.

البته در صورت محاسبه جداگانه تعرفه های روز و شب، برای محاسبه نهایی از اطلاعات روز استفاده می شود. می توان چنین در نظر گرفت که توان خازن برای پوشش جریان راکتیو شب کافی می باشد.

تعرفه های قیمت انرژی

در محاسبه قیمت انرژی؛ حداکثر مصرف انرژی اکتیو و انرژی راکتیو به صورت مجزا در نظر گرفته می شوند.

در بیشتر قراردادها حداکثر مصرف راکتیو برابر %50 مصرف اکتیو در نظر گرفته شده است. مصرف راکتیو در صورتی مشمول هزینه می گردد که بیش از %50 مصرف اکتیو باشد که این مصرف متناظر با ضریب توان 0.9 است بنابراین توصیه می شود برای محاسبه عدد بالاتری مانند 0.92 محاسبات را لحاظ نماییک تا توان رزرو خازنی داشته باشیم.

مثال 1:

اطلاعات از صورت حساب برداشته شده بشرح زیر است، توان خازن مورد نیاز را بدست آورید:

  • حداکثر مصرف = 99 کیلووات
  • انرژی اکتیو مصرف شده = 17820 کیلووات
  • انرژی راکتیو مصرف شده = 19840 کیلووار ساعت

حل مثال 1

ابتدا تانژانت فی را بدست می آوریم؛

TANQ = اکتیو/راکتیو

TANQ = 19840/17850 = 1.11

با توجه به جدول ضرایب (دانلود جدول ضرایب با کیفیت بالا در انتهای پست) عدد 0.68 به دست می آید و توان خازنی مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود؛

KW*0.68=67.32KVAR

 

مثال 2:

اطلاعات یک کارگاه به صورت زیر می باشد قدرت خازن مورد نیاز را در حالت ستاره و مثلث محاسبه نمایید:

  • توان : 220Kw
  • ولتاژ : 440v
  • فرکانس : 50Hz
  • ضریب توان فعلی : 0.7
  • ضریب توان مطلوب : 0.9

Cos Q1 = 0.7 – tan Q1= 1.02

Cos Q2 = 0.9 – tan Q2 = 0.48

QC = P*(tan Q1– tan Q2)

220*1000*(1.02 – 0.48) = 118.8Kvar

 

حل مثال 2:

در حالت ستاره داریم:

VC=VL/1.73=440/1.73=254V

C-Star=QC/ (VL) 2*2*3.14*F

C-Star =118.8*1000/3* (254)^2*2*3.14*50=1954

در حالت مثلث داریم:

VC=VL=440V

C-Delta=QC/3*(VL) 2*2*3.14*F

C-Delta =118.8*1000/3*(440)^2*2*3.14*50=651

*پاسخ ها بر اساس میکرو فاراد هستند

مثال 3:

مشخصات پلاک موتور تک فازی به شرح زیر است، این موتور باید تا 0.95 جبران شود قدرت خازن را بدست آورید:

1.4kw 220v 12A CosQ=0.78

حل مثال 3:

P=U*I* CosQ =220*12*0.78=2.06

COSQ1=0.78 TANQ1=0.8026

COSQ2=0.95 TANQ2=0.3288

QC=P*(TANQ1-TANQ2) =2.06*(0.8026-0.3288) =0.976KVAR

در ادامه بخوانید  جزوه کاربرد خازن در شبکه توزیع

مثال 4:

مشخصات یک موتور سه فاز به شرح زیر است، این موتور باید تا CosQ=0.95 جبران شود مطلوب است محاسبه ظرفیت خازن ها در اتصال مثلث:

22KW 220/380 78/45A COSQ=0.84

حل مثال 4:

P=1.73*U*I*COSQ=1.73*380*45*0.84=24.9KW

COSQ1=0.84 TANQ1=0.646

COSQ2=0.95 TANQ2=0.3288

QC=P*(TANQ1-TANQ2) =24.9(0.646-0.3288) =7.9KVAR

CDELTA=QC/3*(VL) 2*2*3.14*F=58

 

مثال 5:

خازن سه فاز با قدرت Qc=200KVAR مفروض است. در صورتیکه ولتاژ خازنUV=15KV باشد مطلوب است محاسبه ظرفیت و جریان خازن:

حل مثال 5:

C-Delta=200000/3*152*314=0.94

IL=200/15*1.73=7.7A

IC=IL/1.73=7.7/1.73=4.44A

 

مثال 6:

یک ترانسفورماتور سه فاز به قدرت KVA75 دارای ولتاژ ثانویه 500 ولت است و در CosQ = 0.7 با بار کامل کار می کند. از آنجا که به توان بیشتری نیاز است باید بررسی شود در صورتی که ضریب توان برابر یک شود چه مقدار دیگر توان اکتیو نیاز داریم و قدرت خازن چه مقدار است؟

حل مثال 6

P=PS*CosQ=75*0.7=52.5KW

توان اضافه شده در CosQ =1برابر می شود با:

22.5=52.2 – 75

CosQ =0.7 TanQ =1.02

Q=P*TanQ=52.5*1.02=53.5KVAR قدرت خازن

 

مثال 7:

توان اکتیو مصرف کننده ایی Kw80 و ضریب قدرت آن 0.7 می باشد، می خواهیم ضریب توان را به 0.95 برسانیم. قدرت خازن مورد نیاز را با توجه به جدول بدست آورید.

حل مثال 7:

با توجه به جدول برای cosQ1=0.7 و CosQ2=0.95 ضریب F=0.69 بدست می آید بنابراین:

QC=P*F=80*0.69=55.2KVAR

 

تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پله ها

در صورت داشتن منحنی تغییرات توان اکتیو بر حسب زمان، با استفاده از شیب منحنی می توان ظرفیت اولین پله را تعیین کرد.

و در صورت نداشتن منحنی، می توان از دو قانون زیر استفاده کرد:

الف) در صورتی که لازم باشد رگولاتور به 5% تغییرات بار پاسخ دهد پله اول را 5% ظرفیت کل تابلو انتخاب می نماییم.

به عنوان مثال؛ در یک بانک 200 کیلووار، پله اول 10 کیلووار باری با ضریب توان ذاتی 0.7 را جبران می کند. یعنی؛ به ازای هر 15 کیلووات تغییر در بار، یک پله وارد یا خارج می شود (ضریب توان مطلوب 0.95 فرض شده است).

ب) در صورت عدم نیاز به تنظیم دقیق یا تغییرات بزرگ بار، برای آنکه رگولاتور به 10% تغییرات بار پاسخ دهد لازم است پله اول 10% ظرفیت کل را اختیار نماید. بدین معنی که در شرایطی مانند حالت (الف) به ازای هر 30 کیلووات تغییر در میزان توان، 20 کیلووار به مدار وارد یا خارج گردد.

 

آرایش پله ها

شرایط قانون (الف) را در نظر می گیریم؛ پله اول برابر 10 کیلووار می باشد برای رسیدن به ظرفیت 200 کیلووار به 20 عدد پله 10 کیلوواری نیاز داریم که این عدد زیاد است و درنهایت سبب افزایش قیمت تمام شده بانک خازنی می گردد. روش دیگر استفاده از توالی ……..1:2:2:2 می باشد در این صورت تعداد پله ها به 10 عدد کاهش می یابد ولی نمی توانیم به ظرفیت 200 کیلووار برسیم تنها راه حل؛ نصب یک پله ثابت 20 کیلوواری است که این نیز روش مناسبی نمی باشد.

محدودیتی که مشاهده شد سبب انگیزه برای ایجاد دیگر آرایش ها و توالی های پله خازنی شد و آرایش هایی مانند ……1:2:2:4:8 و…….1:2:4:8:8:8 به وجود آمد. اخیرا رگولاتور هایی طراحی شده اند که می توانند آرایش 1:2:4:8:16:32:64 را پشتیبانی نمایند که با استفاده از چنین رگولاتور هایی می توان بانکی به ظرفیت 1270 کیلووار با پله اول 10 کیلووار ایجاد نمود.

 

گزینش تجهیزات جانبی خازن

خازن بر خلاف دیگر تجهیزات برقی همیشه تحت اضافه بار است. بر این اساس در استاندارد تعیین شده است که خازن ها باید حداقل 35% اضافه جریان را به صورت دائمی تحمل نمایند با توجه به این موضوع (اضافه بار همیشگی) و اینکه جریان خازن از فیوز، شین و کنتاکتور عبور می کند لازم است تمامی تجهیزات خازن بر اساس 30% اضافه جریان انتخاب گردند.

به عنوان مثال برای انتخاب کنتاکتور و فیوز برای یک پله 12.5 کیلوواری به صورت زیر عمل می نماییم:

ابتدا جریان نامی خازن را با فرمول زیر بدست می آوریم

Ic=QC/1.73*UV

Ic=12500/1.73*400=18A

بدین ترتیب جریان معیار طراحی بدین صورت بدست می آید؛

IL=1.3*IC

IL=1.3*18=23.4

بنابراین کنتاکتور، سیم و فیوز مناسب باید جریان نامی آن برابر یا بیشتر از 23.4 آمپر باشد.

 

 

دانلود با لینک مستقیم تصویر جدول ضرایب | با حجم 1 مگابایت

دانلود با لینک مستقیم برنامه محاسبه ظرفیت خازن بر اساس قبض برق | با حجم 2 مگابایت

 

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام PowerEn عضو شوید.

تلگرام

 

نظر شما دراین‌باره چیست؟

لطفا در این بخش تنها نظر خود را در رابطه با موضوع فوق ارسال بفرمایید. به منظور افزایش کیفیت محتوا، نظرات ارسالی خارج از موضوع این مقاله، تایید نمی‌شوند.

لطفا سوالات خود را در بخش پاورلند ارسال بفرمایید. در آنجا تمامی مهندسین برق پاسخگوی شما خواهند بود.

مهندس سیاه تیری
گرایش مورد علاقه‌ام ماشین‌های الکتریکی، بخصوص نوع دایرکت درایوها هست - عاشق کار با نرم‌افزارهای تخصصی هستم - هدفم انتقال تمام دانش تخصصی هست که در طی سال‌ها فعالیت به‌صورت پروژه محور (برای شرکت‌ها و افراد) کسب کردم و واقعاً خوشحال می شم بتونم کمکتون کنم. تموم موفقیت‌های داشته و نداشتم رو مدیون کسی هستم که بدون هیچ چشم داشتی کنارم موند. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برق - قدرت (ماشین‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت) - دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
همراه ما باشید در کانال تلگرام مهندسی برق کانال تلگرام PowerEn
پیشنهاد ویژه PLC
امیدواریم از خواندن این پست لذت برده باشید اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید آموزش PLC
بستن

امیدواریم از خواندن این پست لذت برده باشید

x

اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید

آموزش PLC

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
guest
8 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments
محمد
محمد
1 سال پیش

با عرض سلام و خسته نباشيد در مورد مطالب مفيدي كه گذاشته بودين . مصرف يك كنتور سه فاز 60kwدر مدت 33 روز
جهت هزينه راكتيو 73000 هزار تومان شده است لازم به ذكر است عدد ماكسيم شبكه 2/80 ميباشد براي انتخاب يك بانك خازني مناسب چه خازني را بايد انتخواب كرد لطفا راهنمايي كنين .از عنايت شما پيشاپيش سپاسگذارم

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
رضا
رضا
2 سال پیش

سلام ممنون از سایت خوبتون آموزنده بود
تانژانت Q1 -Q2 و
Q2 تقریبا حدود کسینوس 0.9 است همیشه از Q1 بزرگتر است
پس باید جواب منفی بشه
مثال 2
118_ =(1.02 _ 0.48)p

ایمان فعال خواه
ایمان فعال خواه
2 سال پیش

سلام با تشکر از سایت فوق العاده شما در این بخش حل مسایل نیاز به باز بینی داره و توضیحات بیشتری رو می طلبه مثلا در مثال دوم شما در قسمت ستاره مثلث چند ضریب آورده شده مثلا دو بار در عدد دو ضرب شده که مشخص نیست این اعداد جزوی از فرمول هستند (که بعید می دونم باشن) یا از جای خاصی اومدن و جواب درست ازآب در نمی آد ممنون میشم بیشتر توضیح بدید

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
ایمان فعال خواه
ایمان فعال خواه
Reply to  مهندس سیاه تیری
2 سال پیش

مثلا سوال اول در سطر اول و دوم جواب یک منفی اضافه گذاشتید که نیم ساعت طول کشید تا فهمیدم اضافه است سطر چهارم یک ضربدر ۱۰۰۰ اضافه است چرا که جواب به کیلو وار است نه وار سوال دوم سطر اول ابتدا باید فرمول راه حل داده می شد وتوضیحی جزعی برای نمادها ولی مستقیما جایگذاری شده و مشخص نیست ضرایبی مثل ۱.۷۳ و یا 2*2*3.14 از کجا آمده اند. در مثال دوم با اینکه VC ستاره 254 آمده با این حال باز هم از 440 ولت در جایگذاری مسیله استفاده شده و جواب C-star با محاسبات هم وانی… بیشتر »

۴۷% تخفیف (تنها ۴۲۰ عدد - یکبار درسال) انقضاء ۴۸ ساعت، کد تخفیف: go

0 روز 0 ساعت 0 دقیقه 0 ثانیه!