کاملا رایگان S7-1200 رو یاد بگیر!

با استفاده از مینی‌دوره رایگان S7-1200 و TIA Portal توی ۳ ساعت نه‌تنها PLC بلکه HMI هم یاد می‌گیری!

شروع مینی‌دوره رایگان تیا پورتال

سیمولینک ماشین القایی 3 فاز

سیمولینک ماشین القایی 3 فاز

یکی از شبیه سازی های جالب با متلب؛ سیمولینک ماشین القایی 3 فاز هست که در آن به بررسی جریان های سه فاز استاتور، رتور، سرعت، گشتاور و در نهایت نمودار گشتاور – سرعت پرداخته می شود. موتور القایی که در این سیمولینک استفاده کرده ایم به صورت بلوک آماده نبوده بلکه به صورت کاملا غیرخطی طراحی شده است (علت این کار افزایش سطح علمی تمرین بوده است).

پیشنهاد ویژه

به شما پیشنهاد می کنیم حتما از آموزش سیمولینک متلب (جامع ترین آموزش شبیه سازی در نرم افزار متلب) دیدن نمایید.

آموزش سیمولینک متلب

همانگونه که می دانید هر ماشین الکتریکی در نرم افزار متلب دارای یک بلوک آماده است، ما برای افزایش سطح علمی تمرین امروز، از بلوک آماده برای موتور القایی سه فاز استفاده نکرده ایم بلکه طبق معادلات اثبات شده، به طراحی غیرخطی آن پرداخته ایم، منبع این طراحی مقاله ارائه شده با عنوان “”Transient Load Model of an Induction Machine”” و نوشته شده توسط “J.J.Cathey, R.K. Calvin and A.K. Ayoub” می باشد که می توانید از طریق وب سایت IEEE به آن دسترسی پیدا نمایید.

تمرین فوق یکی از شبیه سازی های(تمرین) کتاب “تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه” نوشته: پال سی کراوز یا کراوس نیز می باشد، هر چند که این شبیه سازی در خیلی از کتاب های مهندسی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

در کنار سیمولینک شما می توانید موتور القایی 3 فاز را به صورت M فایل نیز کدنویسی نمایید، شاید در نگاه اول فهم “ام فایل” مشکل تر به نظر برسد اما در پروژه های سطح بالا مثل همین مورد، موتور القایی 3فاز(البته کامل طراحی شده از صفر نه بلوک آماده) فهم Mفایل به این دلیل که به صورت خط به خط نوشته و اجرا می گردد راحت تر است. در این تمرین جهت ایجاد تنوع قسمتی از خروجی ها را با Mفایل بدست آورده ایم.

توجه داشته باشید؛ که هر دو موتور (بلوک و M فایل) دقیقا یکی بوده، و در طراحی بلوک دیاگرامی برای شما ماسک نیز قرار داده ایم تا بتوانید متغیرهای ورودی را به سادگی با توجه به نیاز خوتان تغییر دهید.

نحوه تغییر موتور القایی 3 فاز و جایگزین کردن مقادیر خود را در ویدیو زیر توضیح داده ایم؛

شبیه سازی حالت بلوک دیاگرامی

موتوری که ما قصد طراحی آن را داریم یک موتور با توان 3hp (سه اسب بخار) می باشد که در جدول زیر مشخصات مربوط به آن را مشاهده می نمایید؛

جدول وردی های موتور القایی 3 اسب بخار

در ابتدا موتور القایی 3 فاز را به صورت بلوک دیاگرامی طبق روابط ریاضی آن طراحی می کنیم که در زیر تصویر آن قرار داده شده است.

بلوک دیاگرام موتور القایی در متلب

در نهایت با توجه به ورودی های لازم این بلوک، آن را به 4 بلوک ویژه سیگنال ورودی متصل می کنیم و از سمت دیگر 7 خروجی که شامل جریان های سه فاز استاتور، جریان های سه فاز رتور و سرعت موتور می باشد متصل می کنیم.

در نهایت تصویر زیر کل پروژه ما را نشان می دهد؛

بلوک کامل موتور القایی

البته در نظر داشته باشید که ما هیچ یک از عوامل تلف زا مانند؛ اصطحکاک، مقاومت هوا و … را در نظر نگرفته ایم.

 تحلیل حالت بلوک دیاگرامی

همانگونه که در نمودار های زیر مشاهده می کنید برخلاف تصور نوسانات جریان های استاتور بیشتر از رتور بوده و حتی در زمان میرا شدن هم شاهد تفاوت زیادی بین این دو جریان هستیم؛ به گونه ای که جریان های رتور نسبت به استاتور زودتر میرا شده اند.

خروجی های جریان استاتور موتور القایی در متلب
خروجی های جریان رتور موتور القایی در متلب

شبیه سازی موتور با M فایل

با توجه به اینکه ماشین های القایی با توان پایین(3hp) دارای لغزش نسبتا بالایی هستند و به همین دلیل گشتاور نامی در سرعتی خیلی کمتر از سرعت نامی ظاهر می شود قصد داریم با شبیه سازی این موتور این مطلب را در قالب نمودار مشاهده(اثبات) نماییم، و ببینیم در چه سرعتی شاهد گشتاور نامی خواهیم بود.

پس در ابتدا شروع به وارد کردن داده های موتور القایی به صورت زیر می نماییم، توجه داشته باشید که این موتور دقیقا همان موتور شبیه سازی شده در قسمت قبلی می باشد؛

clear all
clc
J=.089;
rr=.816;
t=0;
i=0;
dt=.0001;
P=4;
Tl=11.9/2;
Te=0;
tet0=0;tetr0=0;tet=0;tetr=0;
rs=.435;
Wr0=0;
Xlr=.754;
Xls=.754;
Wb=120*pi;
Xm=26.13;
Xss=Xls+Xm;
Xrr=Xlr+Xm;

و سپس طبق معادلات بیان شده برای ماشین القایی به صورت غیرخطی عمل می کنیم و روابط ریاضی را به صورت ماتریسی می نویسیم که در زیر آورده شده اند؛

D=(Xss*Xrr)-(Xm^2);
vqr=0;vdr=0;vor=0;
Q0=[0;0;0;0;0;0];
Qqs=0;Qds=0;Qos=0;Qqr=0;Qdr=0;Qor=0;
while t<=3 Vas=220*(.8165)*cos(Wb*t); Vbs=220*(.8165)*cos((Wb*t)-(2*pi/3)); Vcs=220*(.8165)*cos((Wb*t)+(2*pi/3)); Ks=(2/3)*[cos(tet0) cos((tet0)-(2*pi/3)) cos((tet0)+(2*pi/3));sin(tet0) sin((tet0)-(2*pi/3)) sin((tet0)+(2*pi/3));.5 .5 .5]; V1=Ks*[Vas;Vbs;Vcs]; vqs=V1(1,1);vds=V1(2,1);vos=V1(3,1); Q=[Qqs;Qds;Qos;Qqr;Qdr;Qor]; V=[vqs;vds;vos;vqr;vdr;vor]; Wr=Wr0; W=Wr; A=[rs*Xrr/D (W/Wb) 0 (-rs*Xm/D) 0 0;(-W/Wb) rs*Xrr/D 0 0 -rs*Xm/D 0;0 0 rs/Xls 0 0 0;-rr*Xm/D 0 0 rr*Xss/D (W-Wr)/Wb 0;0 (-rr*Xm/D) 0 (-(W-Wr)/Wb) rr*Xss/D 0;0 0 0 0 0 rr/Xlr]; B=[1/Wb 0 0 0 0 0;0 1/Wb 0 0 0 0;0 0 1/Wb 0 0 0;0 0 0 1/Wb 0 0;0 0 0 0 1/Wb 0;0 0 0 0 0 1/Wb]; Brev=inv(B); Arev=-inv(B)*A; Q01=Arev*Q+Brev*V; Te=(P/2)*(3/2)*(Xm/(D*Wb))*((Q(1,1)*Q(5,1))-(Q(2,1)*Q(4,1))); Wr01=(P/2)*((Te-Tl)/J); tet01=W; tetr01=Wr; Wr=Wr0+(Wr01*dt/2); tet=tet0+(tet01*dt/2); tetr=tetr0+(tetr01*dt/2); Q=Q0+(Q01*dt/2); Q02=Arev*Q+Brev*V; Te=(P/2)*(3/2)*(Xm/(D*Wb))*((Q(1,1)*Q(5,1))-(Q(2,1)*Q(4,1))); Wr02=(P/2)*((Te-Tl)/J); Wr=Wr0+(Wr02*dt/2); W=Wr; tet02=W; tetr02=Wr; tet=tet0+(tet02*dt/2); tetr=tetr0+(tetr02*dt/2); Q=Q0+(Q02*dt/2); Q03=Arev*Q+Brev*V; Te=(P/2)*(3/2)*(Xm/(D*Wb))*((Q(1,1)*Q(5,1))-(Q(2,1)*Q(4,1))); Wr03=(P/2)*((Te-Tl)/J); Wr=Wr0+(Wr03*dt); W=Wr; tet03=W; tetr03=Wr; tet=tet0+(tet03*dt); tetr=tetr0+(tetr03*dt); Q=Q0+(Q03*dt); Q04=Arev*Q+Brev*V; Te=(P/2)*(3/2)*(Xm/(D*Wb))*((Q(1,1)*Q(5,1))-(Q(2,1)*Q(4,1))); Wr04=(P/2)*((Te-Tl)/J); Wr0=Wr0+(Wr01+2*Wr02+2*Wr03+Wr04)*(dt/6); W=Wr0; tet04=W; tetr04=Wr; tet0=tet0+(tet01+2*tet02+2*tet03+tet04)*(dt/6); tetr0=tetr0+(tetr01+2*tetr02+2*tetr03+tetr04)*(dt/6); Q0=Q0+(Q01+Q02*2+2*Q03+Q04)*(dt/6); Qqs=Q0(1,1);Qds=Q0(2,1);Q0s=Q0(3,1);Qqr=Q0(4,1);Qdr=Q0(5,1);Q0r=Q0(6,1); Te=(P/2)*(3/2)*(Xm/(D*Wb))*((Q(1,1)*Q(5,1))-(Q(2,1)*Q(4,1))); I=(1/D)*[Xrr 0 0 -Xm 0 0;0 Xrr 0 0 -Xm 0;0 0 D/Xls 0 0 0;-Xm 0 0 Xss 0 0;0 -Xm 0 0 Xss 0;0 0 0 0 0 D/Xlr]*Q; iqs=I(1,1);ids=I(2,1);ios=I(3,1);iqr=I(4,1);idr=I(5,1);ior=I(6,1); Kr=(2/3)*[cos((tet0-tetr0)) cos(((tet0-tetr0))-(2*pi/3)) cos(((tet0-tetr0))+(2*pi/3));sin((tet0-tetr0)) sin(((tet0-tetr0))-(2*pi/3)) sin(((tet0-tetr0))+(2*pi/3));.5 .5 .5]; Irotor=inv(Kr)*[iqr;idr;ior]; iar=Irotor(1,1);ibr=Irotor(2,1);icr=Irotor(3,1); Ks=(2/3)*[cos(tet0) cos((tet0)-(2*pi/3)) cos((tet0)+(2*pi/3));sin(tet0) sin((tet0)-(2*pi/3)) sin((tet0)+(2*pi/3));.5 .5 .5]; Istator=inv(Ks)*[iqs;ids;ios]; ias=Istator(1,1);ibs=Istator(2,1);ics=Istator(3,1); i=i+1; time(i)=t; Iar(i)=iar; Tee(i)=Te; Ias(i)=ias; WW(i)=(30*Wr0)/(2*pi); t=t+.0001; if t>=1.5
    Tl=11.9;
end
end

در ادامه از دستور plot استفاده کرده و خروجی های مدنظر را ترسیم می نماییم؛

plot(time,WW);xlabel('t') ;ylabel('Wr')
grid on
figure
plot(time,Ias);xlabel('t') ;ylabel('ias')
grid on
figure
plot(time,Iar);xlabel('t') ;ylabel('iar')
grid on
figure
plot(time,Tee);xlabel('t') ;ylabel('Te')
grid on
figure
plot(WW,Tee);xlabel('wr') ;ylabel('Te')
grid on

تحلیل شبیه سازی حالت M فایل

قاعدتا انتظار ناحیه گذرا را داریم، و شاید در نگاه اول انتظار تاثیر حالت گذرا بروی جریان های  استاتور که به شبکه سه فاز متعادل متصل است را نداشته باشیم، و بیشتر انتظار نوسانات شدید را بروی رتور داشته باشیم.

در برنامه ای که نوشته ایم در ابتدا از موتور خواسته ایم که به سرعت پایدار خود بدون بارداری  برسد که توانسته در سرعت 1763.1 به پایداری مد نظر برسد.

 همانگونه که می بینید در این حالت بدلیل استارت از حالت سکون شاهد بیشترین نوسانات در جریان استاتور، جریان رتور و گشتاتور هستیم.

از طرفی به دلیل پایین بودن توان ماشین (3hp)؛ موتور در سرعت کمتری به گشتاور نامی رسیده است(لغزش بالاست) با دقت در نمودار گشتاور – سرعت، در سرعت 1000rpm موتور به گشتاور نامی خود رسیده است.

مطالب بیان شده در نمودار های زیر قابل مشاهده هستند؛

جریان فاز a استاتور در متلب
جریان فاز a رتور در متلب
سرعت موتور القایی در متلب
گشتاور - سرعت القایی در متلب
گشتاور موتور القایی در متلب

در ادامه در زمان 1.5 ثانیه به موتور یک بار متصل کرده ایم که در جریان استاتور و رتور تاثیر گذاشته و عملا باعث افزایش جریان عبوری در استاتور شده است، از طرفی نیز باعث افزایش و ایجاد هارمونیک در جریان های رتور نیز گشته است.

مورد دیگر گشتاور راه اندازی موتر القایی می باشد که با توجه به نوسانی بودن آن(صرف نظر از این مورد) گشتاور راه اندازی خوبی ایجاد کرده است که یکی از محاسن این نوع موتور نیز می باشد(البته همچنان موتور های DC در این زمینه بی رقیب هستند).

1415866183_Internet_Download_Manager     دانلود مستقیم فیلم توضیحات سیمولینک ماشین القایی 3 فاز – HD  | با حجم 11 مگابایت

1415866183_Internet_Download_Manager     دانلود مستقیم فایل شبیه سازی موتور القایی 3 فاز – بلوک دیاگرامی  | با حجم 1 مگابایت

1415866183_Internet_Download_Manager     دانلود مستقیم فایل شبیه سازی موتور القایی 3 فاز – M فایل  | با حجم 1 مگابایت

1415866190_698841-icon-114-lock-128     پسورد : www.poweren.ir

راستی! برای دريافت مطالب جديد در پیج اینستاگرم PowreEn عضو شويد.

نظر شما دراین‌باره چیست؟

لطفا در این بخش تنها نظر خود را در رابطه با موضوع فوق ارسال بفرمایید. به منظور افزایش کیفیت محتوا، نظرات ارسالی خارج از موضوع این مقاله، تایید نمی‌شوند.

لطفا سوالات خود را در بخش پاورلند ارسال بفرمایید. در آنجا تمامی مهندسین برق پاسخگوی شما خواهند بود.

گرایش مورد علاقه‌ام ماشین‌های الکتریکیه، به‌شدت به PLC و اتوماسیون علاقه دارم و دوست دارم عمده تایمم رو برای برنامه‌نویسی صنعتی بذارم - هدفم انتقال تمام دانش تخصصی هست که در طی سال‌ها فعالیت به‌صورت پروژه محور (برای شرکت‌ها و افراد) کسب کردم و واقعاً خوشحال می‌شم بتونم کمکتون کنم. تموم موفقیت‌های داشته و نداشتم رو مدیون کسی هستم که بدون هیچ چشم داشتی کنارم موند. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برق - قدرت (ماشین‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت) - دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
همراه ما باشید در پیـج اینستـاگرام پیـج اینستـاگـرام

دوره جامع PLC

آموزش پی ال سی

آموزش ۰ تا ۱۰۰ PLC

در دوره آموزش پی‌ال‌سی شما تنها با PLC کار نخواهید کرد! بلکه درکنار آن آموزش HMI، PID، درایو، سرو، انکودر، شبکه‌های صنعتی و ده‌ها مورد دیگر نیز خواهد بود.

“همه و همه تنها در یــک دوره جــامع”

پیشنهاد ویژه PLC
اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید آموزش PLC
بستن

امیدواریم از خواندن این پست لذت برده باشید

x

اگر می‌خواهید در کمتر از ۱ ماه متخصص PLC شوید توصیه می‌کنیم این دوره خاص را از دست ندهید

آموزش PLC

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
57 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین محبوب‌ترین
Inline Feedbacks
View all comments
امیر
1 سال پیش

سلام
توضیحات کد های ام فایل این پروژه رو چطور می تونم تهیه کنم؟
تشکر

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
بهنام
3 سال پیش

سلام . داخل نمودار ias و iar و wr مخفف چی هست؟

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
سیامک
3 سال پیش

سلام فایل سیمولینک slx در داخل قسمت دانلود مستقیم فایل شبیه سازی موتور القایی 3 فاز – بلوک دیاگرامی | با حجم 1 مگابایت وجود ندارد!!!

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
محمد
3 سال پیش

سلام خسته نباشید من چجوری میتونم فیلم صفر تا صد این طراحی رو داشته باشم میخوام خودم اینو توسیمولینک کار کنم وبدونم چرا از این بلوک ها استفاد ه میکنیم چرا بلوک دیگی استفاد نمیکنیم خلاصه من تازه شروع کردم شبیه سازی تو محیط متلب رو اگه ممکنه فیل یا فایل های که واسه یادگیری کمک میکنه واسه من معرفی کنید ممنون میشم

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
Ali
3 سال پیش

با سلام
فایل شبیه سازی سیمولینک در لینک مورد نظر موجود نیس چرا؟ منظور پسوند Slx هستش

گرایش رشته تحصیلی
قدرت
smb
3 سال پیش

سلام.میتونیم به این شبیه بار وصل کنیم”؟مثل ویسکوز یا ترکشن

گرایش رشته تحصیلی
قدرت

دانلود آنی

برای دانلود، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید