گیت های منطقی

کتاب مدار منطقی – پیام نور

کتاب مدار منطقی پیام نور

به علت کاربرد گسترده مدارهای منطقی در دانشگاه و صنعت تاکنون کتاب های زیادی برای آن چاپ شده است و دانشجویان امروزه در بازار با تنوع خوبی از کتاب ها در این زمینه مواجه هستند.

[ادامه مطلب]

گزارش کار آزمایشگاه مدار های منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار های منطقی

همانطور که اطلاع دارید مدار های منطقی جزء دروس تخصصی گرایش قدرت نمی باشد ولی بخاطر ضعف سیستم آموزشی دانشجویان دوره لیسانس باید این درس را به صورت اجباری گذرانده و پس از آن نیز در واحدهای آزمایشگاهی مبادرت به گذراندن آزمایشگاه مدار های منطقی نمایند، ممکن است سوال پیش آید که اگر واقعا این درس تاثیری در آینده شغلی و یا حداقل سواد دانشگاهی گرایش قدرت ندارد پس چرا باید آن را گذراند؟

[ادامه مطلب]