قیمت گذاری در بازار برق

کتاب مبانی بازار برق

کتاب مبانی بازار برق

شاید باورش سخت باشد ولی همیشه چالش صنعت برق، تکنولوژی و صنعت آن نبوده است بلکه در دوره های حساس تاریخی مدیریت بازار برق نیز یکی از مشکلات بزرگ به حساب می آمد که به دلیل مسائل خاص خود حتی شاهد خاموشی نیز بوده ایم.

[ادامه مطلب]