جریان هجومی چیست

جریان هجومی چیست؟

جریان هجومی چیست

جریان هجومی یکی از موارد حساس در ادوات قدرت می باشد که به دلیل تاثیر چشم گیر آن بر طول عمر دستگاه های قدرت امروزه از اهمیت خاصی برخوردار شده است و توانسته حجم زیادی از مقالات را به سمت خود بکشاند، راه حل های متنوعی برای کنترل جریان یورشی استفاده می شود که ما در این پست بیشتر بروی بررسی خود جریان هجومی تمرکز خواهیم کرد تا کنترل آن، البته بعدا در پستی مجزا مقاله ای در زمینه بررسی بیشتر این پدیده ارائه خواهیم کرد.

[ادامه مطلب]