تحلیل پاسخ گذرا

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

واحد درسی کنترل خطی نیز دارای آزمایشگاه می باشد که در آن به بررسی سیستم های کنترلی پرداخته می شود البته برخی دانشگاه ها آزمایشگاه کنترل غیرخطی نیز ارائه می کنند.

[ادامه مطلب]

شانستو امتحان کن

شانس خودتو امتحان و کد تخفيف بگير

هر ايميل يک کد تخفيف

شانست رو امتحان کن