احتمال مهندسی رشته برق

جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی

موفقیت در صنعت، علم و حتی تجارت همگی در گرو استفاده درست از علم آمار هستند، در سمت دوم نیز احتمال قرار گرفته است که در کنترل و یا شبیه سازی رخدادهای مهندسی به ما کمک می کند با توجه به موارد یاد شده لزوم فراگیری آمار و احتمال مهندسی مشخص است، اما در واقعیت و در سطح دانشگاهی متاسفانه موضوع به صورت دیگریست، بنده به عنوان تجربه شخصی و با صحبت با سایر اساتید دریافته ام که آمار و احتمالات مهندسی برای گرایش قدرت به قدری ضروری نیست که دانشجو مجبور به گذراندن آن باشد و یا حداقل بهتر بود به عنوان یک درس اختیاری ارائه گردد، از طرفی این درس در گرایش مخابرات بسیار پرکاربرد می باشد و احتمالا دلیل وزارت علوم برای ارائه این درس در مقطع لیسانس؛ فراهم نمودن زمینه کافی برای آن دسته از دانشجویانی می باشد که شاید در مقطع کارشناسی ارشد از گرایش قدرت به مخابرات مهاجرت نمایند!.

[ادامه مطلب]