اتصال قطعات مطلب به سی سی ، جاوا ،. دات نت ، و اکسل