0
0 دیدگاه

خیلی وقت هست که دارم باهاش کار میکنم.رفتم به سفر و به سیستم دسترسی نداشتم .بعد از ۳ روز وارد نرم افزار شدم این اررو را داد.