0
0 دیدگاه

شبکه کردن 24 عدد پی ال سی 1200  از طریف شبکه Profinet امکان پذیر می باشد یا نه؟

با تشکر از شما