0
0 دیدگاه

تمام فرایند رو میتونیم داخل یک نت وورک با اضافه کردن شاخه انجام دهیم؟!

چون خودم همیشه این کارو میکنم و جواب هم میگیرم ولی مهندس شما چند نت وورک اضافه میکنید!