0
0 دیدگاه

من خودم را برای بازار کار در کشور کانادا دارم آماده می کنم و با توجه به توصیه بستگان که در زمینه مهندسی برق در کشور کانادا دارند فعالیت می کنند بهم توصیه کردند که بر نرم افزارهای ETAP و Autocad الکتریکال مسلط باشم در کانادا بسیار راحت تر می توانم جذب بازار کار بشوم می خواستم بدونم نظر آقای مهندس سیاه تیری در این خصوص چی هست و آیا راهنمایی خاصی و یا پیشنهاد خاصی در این مورد دارند یا خیر؟ و آیا یادگیری Digsilent و Eplan می تواند جایگزین مناسبی برای این دو نرم افزار در بازار کار کشور کانادا باشد؟