0
0 دیدگاه

در ماشین مجازی بعد از انتخاب فایل نرم افزار و هنگام ران کردن ویندوز 10 این خطا را نشان میدهد