0
0 دیدگاه

ممنون میشم مهندس ببینید این وایرینگ ستاره مثلث را که کشیدم روی کاغذ درست هست یا نه