0
0
0 دیدگاه

قبل از نصب نرم افزار تمام فایل های قبلی رو حذف کردم ولی همچنان با این مشکل در نصب مواجه میشم.