0
0 دیدگاه

مهندس شما در رابطه با تعداد رک های اکسپنشن توی S7300، گفته بودید که نهایتا میتونیم ۳ تا رک داشته باشیم ، ولی جلوتر گفتید اگر از ET200 استفاده کنیم ، میتونیم تا ۱۲۶ رک اضافه داشته باشیم؛ یعنی با این روش محدودیت تعداد رک های اکسپنشن برطرف میشه؟