0
0 دیدگاه

مهندس حافظه دیتا بلاک ها چه قدره ، و اینکه آیا ثابت هست یا می‌تونه متفاوت باشه و یا به CPU بستگی داره ؟