0
0 دیدگاه

مهندس شما زمانی که داشتید FC ها و FB ها و SFC ها و توضیح می‌دادید ، گفتید که ما میتونیم FC های تو در تو داشته باشیم ، سوالم اینه که آیا میشه ما چند تا FC داشته باشیم ، بعد همه اون ها رو بریزیم توی یک FC و بعد اون و توی OB1 فراخوانی کنیم؟