0
0 دیدگاه

مهندس تو ابتدای فصل دوم راجب محدوده سیگنال های آنالوگ بحث کردید و گفتید که میلی ولت و ولت و …. داره، یعنی هر سنسوری که ساخته میشه باید از یکی از این مقادیر پیروی کنه؟
و اینکه قطع سیم ولتاژی چه تفاوتی با ولت داره؟

چرا بیشترین مقدار آنالوگ ۲۷۶۴۸ هستش، و اینکه برای همه plc ها همینه؟