0
0 دیدگاه

مهندس منظور از L و D تو memory area چیه؟
تو قسمت help بعضی از بلوک ها داخل نرم‌افزار سمتیک نوشته بود