0
0 دیدگاه

باسلام، حین دانلود کردن پروژه‌های آماده بدون ایراد در کانفینگ سخت افزار ارور برقرار نشدن کانکشن بین پی‌سی و پروگرم دوایس و پی‌ال‌سی بروز میدهد.

Connection between pc/program device/plc cannot be established