0
0 دیدگاه

plc 1200 پس‌از مدتی کار کردن لحظه ای خطا میگیرد مانند عکس و تا زمانی که خطا از بین نرود کارایی درستی ندارد

از اقای مهندس و دوستانی که اشنایی دارند ممنون میشم کمکم کنید