0
0 دیدگاه

سلام و عرض ارادت

تفاوت فرمت BCD و integer در خروجی تایمر ها یا کانتر ها چیست؟

چه زمان باید از cv_bcd  و چه زمان باید از cv_I در کانتر ها یا چه زمن از BIو BCD در تایمر ها استفاده کرد؟