0
0 دیدگاه

سلام
چه فرقی بین m و q وجود داره؟

و چرا در بلوک های rs و sr و … در بیشنر مواقع با m ادرس دهی میشود؟ (بالای انها برای مثال m0.0 قرار می دهیم و q0.0 قرار نمیدهیم)