0
0
0 دیدگاه

سلام بنده درهنگام نصب برای بار دوم با این ارور مواجه شدم در نصب اول برنامه اجرا میشود ولی بلوک برنامه نویسی باز نمیشد