0
0 دیدگاه

سلام. factory io به سمتیک وصل نمی شود. کانکت انجام می شود ولی کار نمی کند. قسمت پایین factory io بعد از اتصال پیغام low performance می دهد.