0
0 دیدگاه

با سلام بعد از تعویض کارت safety چراغ مربوط به SFدر حالت چشمک زن قرار گرفته و با  ریست کردن کارت هم مشکل برطرف نمیشود

با تشکر