0
0 دیدگاه

تایمر های IEC در شبیه ساز کار نمیکنن‌و‌شمارش انجام نمیدن،ورژن ۱۴‌و ۱۵ و امتحان کردم نشد ،ویندوز‌عوض کردم نشد