0
0 دیدگاه

سلام مهندس در قسمت نصب energy suite  پکیج کامل تیا پورتال هنگام نصبش با این ارور مواجه میشم: [هشدار! انتقال مجوز یا شناسایی مجوز نادیده گرفته شد یا ناموفق بود! لطفاً برای نصب مجوزها و مشاهده کلی مجوزها در این رایانه، مدیر مجوز اتوماسیون را راه اندازی کنید.]