0
0 دیدگاه

سلام برای رفع این خطا چکار باید کرد script display current screen  name complied with error