0
0 دیدگاه

نرم افزار موقع اجرااز من کد می خواد.

من نصب رو طبق فیلم انجام دادم اما مرحله هفت فایل exe رو پیدا نکردم