0
0 دیدگاه

Monitoring TIA portal غیر فعال و به رنگ خاکستری هست

بعد از لود کردن برنامه و حتی تغییر دادن وضعیت true , Falseهمچنان برنامه نوشته شده در حالت مانیتورینگ به رنگ خاکستری هست چرا؟